PROGRAM TAHUNAN MASJID
 
HARI
PELAJARAN
MASA
CATITAN
AHAD
Kursus Ibadat Haji 
dan Umrah
9.00-11.00 
pagi
Dimula pada 9 Mei 1999 selama 20 minggu
Dikelola oleh Jawatankuasa Masjid
Penceramah Utama: Tuan Iman Haji Umar bin Osman