Sekolah Agama Rakyat 


Nama Sekolah - Almadrasatul Ittihadiah Ahwataniah Alamat Sekolah - Jalan Kolam Cherok To' Kun 14000 Bukit Mertajam mempunyai bilangan kelas sebanyak 5 buah.

Tenaga Pengajar

Guru Besar
  • Tuan Hj. Othman Awang
  • Guru
  • - Tuan Hj. Idris Abu Bakar
  • - Encik Zakaria Mohamad
  • - Puan Hajjah Fatimah Zakeah Hj. Said
  • - Cik Nashatul Sheema Hussain