PROFILE KAMPONG


   

Tahun Penempatan 1880

Asal tanah Tanah pamah dan bukit

Hasil dan penggunaan tanah

Pertanian - getah, padi dan dusun buahan

Perternakan - Lembu, kerbau dan ayam

Keluasan tanah 3 km persegi

Penggunaan tanah
 • Tapak perumahan         - 35%
 • Tapak pertanian            - 50%
 • Tapak kerajaan             - 9.95%
 • Tanah wakaf                - 0.05%
 • Tapak rekreasi              - 5%
 •  
  Jumlah rumah
 • Kampung Teluk Bukit   -  90 buah
 • Jalan Kolam                 - 111 buah
 • Jalan Rozhan                -  31 buah
 • Jalan Kilang Ubi           - 140 buah
 • Jumlah penduduk 2,030 orang