MASJID JAMEK CHEROK TU KON BAWAH
KELAS AGAMA HARIAN BAGI SETIAP BULAN
HARI
PENGAJAR
SASARAN
PELAJARAN
MASA
CATITAN
ISNIN
Ustaz Abdul Wahab Bin Abdul Majid
Wanita sahaja
Tajwid dan Fardhu Ain
2.30 -4.30 ptg
Setiap minggu
SELASA
Tuan Haji Sapie Che Nik
Semua anak qaryah
Usuludin
8.00-9.15 mlm
Dua minggu sekali
RABU
Ustaz Othman Omar
Semua anak qaryah lelaki sahaja
Tajwid dan Marhaban
8.00-9.15 mlm
Setiap minggu
KHAMIS
Tuan Haji Omar
Othman
Semua Jemaah
Membaca Yassin dan Tahlil
Fekah dan Tauhid
8.00-8.30 mlm
8.30-9.30 mlm
Setiap minggu
JUMAAT
Puan Hajjah Putih Haji Abdul Razak
Puan Hajjah Salmah Haji Abu Bakar
Semua Kanak-Kanak qaryah
Pengajian Al-Quran dan Muqadam
3.00-4.30 ptg
Setiap minggu
SABTU
Puan Hajjah Putih Haji Abdul Razak
Puan Hajjah Salmah Haji Abu Bakar
Semua Kanak-Kanak qaryah
Pengajian Al-Quran dan Muqadam
3.00-4.30 ptg
Setiap minggu
AHAD
Puan Hajjah Putih Haji Abdul Razak
Puan Hajjah Salmah Haji Abu Bakar
Semua Kanak-Kanak qaryah
Pengajian Al-Quran dan Muqadam
3.00-4.30 ptg
Setiap minggu