APA ITU ISLAM?


Sewaktu penindasan Islam berleluasa di Mekah, sebahagian dari sahabat Nabi SAW telah berhijrah ke Habsyah. Di sana mereka telah dipanggil menghadap Raja yang memerintah, dan kepada mereka telah ditanyakan satu masalah. "Apa itu Islam?" tanya si Raja kepada mereka, dan kepadanya Jaafar bin Abi Talib r.a. berkata :

"Islam itu ialah mengajarkan kami untuk menyembah ALLAH Yang Esa dan tidak menyekutukanNYA dengan sesuatu."

 

Jawapan yang diberikan oleh Saidina Jaafar sungguhnya amat jelas, dan setiap orang yang mengaku dirinya Islam sepatutnyalah percayakannya dengan tuntas. Bagi orang Islam yang sejati, mereka percaya bahawa segala kejadian ditentukan oleh Illahi, dan manusia hanya berusaha sebagai tanda mengabdikan diri. ALLAH s.w.t. berfirman di dalam Al-Quran yang suci yang bermaksud dibawah:

"Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada ALLAH, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan simpulan tali yang kuat. Dan hanya kepada ALLAH kesudahan segala urusan."

(Al-Quran Surah Luqman, 31 : 22)

 

Kita sepatutnya meyakini satu-satunya agama yang diridhai ALLAH s.w.t. ialah Islam dan inilah yang diterangkan dalam Al-Quran :

"Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi ALLAH hanyalah Islam ... ."

(Al-Quran Surah Ali Imran, 3 : 19)

 

Orang Islam yang merendahkan dirinya kepada ALLAH s.w.t. semata-mata, akan sentiasa mematuhi segala perintahNYA dan menjauhi segala laranganNYA ALLAH s.w.t. serta mengambil iktibar dari kejadian alam semesta, lantas bersujud kepada ALLAH Yang Maha Esa dan menyerukan keagungan dan kebesaranNYA. Firman ALLAH s.w.t. dalam Kitab SuciNYA yang bermaksud:

"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama ALLAH, padahal kepadaNYA-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka mahupun terpaksa, dan kepada ALLAH mereka dikembalikan."

(Al-Quran Surah Ali Imran, 3 : 83)

Ad-Din Al-Islam ialah agama yang dibawa oleh semua rasul-rasul ALLAH s.w.t. yang mulia. Setiap Rasul yang diutuskan oleh ALLAH s.w.t. tidak pernah membawa sesuatu yang selain daripada mengesakan ALLAH s.w.t. semata-mata. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan perkara ini, antaranya seperti maksud dibawah:

"Dan (ingatlah) ketika AKU ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia : "Berimanlah kamu kepadaKU dan kepada RasulKU," mereka menjawab : "Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai Rasul), bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu."

(Al-Quran Surah Al-Maidah, 5 : 111)

"Sesungguhnya KAMI telah menurunkan Kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada ALLAH, oleh orang-orang alim mereka dan pendita-pendita mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab ALLAH dan mereka menjadi saksi terhadapnya ... ."

(Al-Quran Surah Al-Maidah, 5 : 44)

 

Dalam setiap persaksian, maka adalah tuntutan. Jika tuntutan tidak dilaksanakan, maka tiadalah seorang itu dikatakan telah benar-benar beriman. Ada orang mengatakan dalam Islam tiada paksaan. Memang benar tiada paksaan dalam memeluk Islam, tetapi bila telah memilih Islam, mestilah ia mematuhi segala hukum yang ALLAH tetapkan! Umpama seorang yang memandu kenderaan, tiada paksaan baginya untuk memandu di jalan kerajaan, tetapi jika ia memandu di atas jalan kerajaan, semestinya mematuhi segala undang-undang yang telah kerajaan tetapkan. Jika tidak, ada harapan orang itu kena saman. Begitu juga dengan orang yang mengaku dirinya Islam, semestilah syahadatnya diikuti dengan kepatuhan; kepatuhan menuruti segala hukum yang ALLAH s.w.t. telah tetapkan. Jika kita tidak mematuhinya ada harapan mendapat habuan di Hari Kemudian. Bahkan orang yang tidak mengikuti hukum yang ALLAH s.w.t. tetapkan, tidak boleh dianggap sebagai telah beriman dengan ALLAH s.w.t. dan Hari Pembalasan. Dalam Al-Quran ditegaskan :

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dengan perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

(Al-Quran Surah An-Nisa’, 4 : 65)

 

Akhir kalam, satu persoalan sebagai renungan, adakah kita telah benar-benar Islam? Pelajarilah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan jawablah pertanyaan itu berdasarkan kefahaman Islam.

 

Wallahu a’lam bishowab.

**** Risalah ini digarap dari buku "44 Persoalan Penting Mengenai Islam"****

Oleh Syeikh Muhammad Al-Ghazali. Segala kesilapan adalah atas kelemahan penyunting.