MASJID JAMEK CHEROK TOKUN
14000 BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG


MAKLUMAT FAKIR /MISKIN QARYAH : CHEROK TOKUN
DAERAH: BUKIT MERTAJAM
TAHUN: 2007/1428H
 
Bil
Nama
No K/P
Umur
Keadaan
Alamat
1.
Saudah Binti Abu 
3796818
64
Uzur
Jalan Kolam, Cherrok Tokun , Bkt Mertajam 
2.
Che Mah binti Din 
3796729
62
Uzur
Jalan Kolam ,Cherrok Tokun , Bkt Mertajam 
3.
Che Siah Binti Udah
3796838
64
Uzur
Jalan Kolam ,Cherrok Tokun , Bkt Mertajam 
4.
Esah binti Man
3796821
62
Uzur
Jalan Kolam ,Cherrok Tokun , Bkt Mertajam 
5.
Bidin Bin Abdul
3796856 
71
Uzur
1455 Kg Telok, Cherok Tokun, Bkt Mertajam
6.
Hindon Binti Hj Hussin 
3796190
77
Uzur
Jln Kilang Ubi, Cherok Tokun , Bkt Mertajam 
7.
Zainul Bin Othman
3515646
50
Tidak Siuman 
Jln Kilang Ubi, Cherok Tokun , Bkt Mertajam 
8.
Maryam binti Hj Ahmad 
3796191
72
Uzur
Jln Kilang Ubi, Cherok Tokun , Bkt Mertajam 
9.
Salmah Binti Ahmad
3791725
60
Janda
Jln Kilang Ubi, Cherok Tokun , Bkt Mertajam 
10.
Fatimah Ninti Hanapiah
3479654
63
Uzur
Jln Rozhan, Cherok Tokun , Bkt Mertajam 
11.
Aminah Binti Saad
3796050
69
Uzur
Jln Kilang Ubi, Cherok Tokun , Bkt Mertajam 
12.
Aeshah Binti Hj Salleh
3796367
53
Uzur
Jln Kilang Ubi, Cherok Tokun , Bkt Mertajam 
13.
Bedah Binti Hussin
3796806
59
Uzur
3759, Jalan Kolam , Cherok Tokun ,Bkt Mertajam 
14.
Jamaliah Binti Mat Rashid 
5561298
38
Uzur
Jalan Kolam , Cherok Tokun ,Bkt Mertajam 
15.
Zaharah Binti Mat Saman
3796769
63
Uzur
Jalan Kolam , Cherok Tokun ,Bkt Mertajam 
16.
Wan Teh Binti Yusof
3796836
63
Uzur
1331 Jalan Kolam , Cherok Tokun ,Bkt Mertajam
17.
Yusof Bin Elias
3796397
62
Uzur
2242 Jalan Kolam , Cherok To'Kun ,Bkt Mertajam 
18.
Sopiah Binti Mat
3796910
63
Uzur
2026 Jalan Kolam , Cherok To'Kun ,Bkt Mertajam 
19.
Yusof Bin Abdullah
5467837
47
Uzur
Kg Telok, Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
20.
Che Tom Binti Abas
3796690
61
Uzur
472 Jalan Kolam , Cherok To'Kun ,Bkt Mertajam 
21.
Siti Hajar Binti Md Arif
3796697
74
Uzur
Jln Kilang Ubi, Cherok To'Kun , Bkt Mertajam 
22.
Ramlah Binti Arshad
3796954
64
Uzur
Jln Kilang Ubi, Cherok To'Kun , Bkt Mertajam 
23.
Sabariah Binti Arshad
65
Uzur
Jln Kilang Ubi, Cherok To'Kun , Bkt Mertajam 
24.
Bedah Binti Awang
3362340
54
Uzur
767 Jln Kilang Ubi, Cherok To'Kun , Bkt Mertajam 
25.
Teh Binti Awang
3796189
66
Uzur
215 Kg Telok, Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
26.
Roslan Bin Abdul Rahman
3747742
33
Uzur
1453 Kg Telok, Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
27.
Mek Mah Binti Abd Rahman
14018170
68
Uzur
3295 Kg Telok, Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
28.
Jusof Bin Samad
2055119
66
Uzur
Kg Telok, Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
29.
Abu BaKar Bin Hj Said
5205572
36
Uzur
Kg Telok, Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
30.
Halijah Binti Hj Awang
3796133
66
Uzur
Kg Telok, Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
31.
Normah Binti Sirat
48
Janda
6221 Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
32.
Minah Binti Hamzah
3790155
67
Uzur
542 Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
33.
Che Som Binti Yusof
3796993
69
Uzur
1096 Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
34.
Siti Fatimah Binti Ibrahim
4523387
44
Janda
1550 Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
35.
Rafiah Binti Arshad
3796310
71
Uzur
1269 Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
36.
Hassan Bin Bakar
3484037
57
Uzur
6598 Cherok To'Kun, Bkt Mertajam
37.
Arpah Binti Hassan
3796433
60
Uzur
Jalan Kolam , Cherok To'Kun ,Bkt Mertajam 
38.
Fatimah Binti Long
3631919
68
Uzur
Jalan Kolam , Cherok Tokun ,Bkt Mertajam 
39.
Munah Binti Wan Mat Salleh
1700801
59
Uzur
1255 Jalan Kolam , Cherok To'Kun ,Bkt Mertajam 
 
maklumat pada 31.8.07
Sebarang sumbangan alamtkan kepada:
BENDAHARI MASJID JAMEK
CHEROK TOKUN BAWAH
14000 BUKIT MERTAJAM
CK